1998 Multi-Ad Sports Akron Aeros #30 - Greg Thomas