waltersmaaron's 2012 Topps Chrome - [Base] - Sepia-Tone Refractor #143 - Brandon Thompson /99