tfstro's 1999 Bowman Chrome - [Base] #344 - CC Sabathia [PSA 10]