rockholt's 2012 Topps Tribute - [Base] #21 - Yovani Gallardo