rclayton100's 2003 Donruss Elite - [Base] - Aspirations #195 - Sammy Davis /78