praz2him's 1994-95 SP - [Base] - Die-Cut #189 - Sergei Samsonov