pedro45kobe8's 1991 Pro Set - [Base] #485 - Emmitt Smith