pedro45kobe8's 1998-99 Upper Deck Ovation - [Base] #29 - Kobe Bryant