pedro45kobe8's 1997-98 Flair Showcase - [Base] - Row 3 #18 - Kobe Bryant