pedro45kobe8's 1996 SPx - [Base] - Gold #57 - Alex Rodriguez