pedro45kobe8's 1994 Topps - [Base] #216 - Manny Ramirez