notapawnshop's 1975-76 Topps - [Base] #37 - Bill Bradley