myonemit's 1990 Topps - [Base] #414.1 - Frank Thomas