myonemit's 1982 Topps - [Base] #610 - Rickey Henderson