myonemit's 1981 Topps - [Base] #261 - Rickey Henderson