millhouse3727's 1979 Topps - [Base] #500 - Terry Bradshaw