lsmith242's 2001-02 Fleer Showcase - [Base] #88 - Kobe Bryant