kenmorepete's 1964 Topps Coins - [Base] #33 - Eddie Mathews