jrod7290's 2012 Topps Triple Threads - [Base] #144 - Jesus Montero /99