jamescurl's 1954-55 Topps - [Base] #24 - Metro Prystai