gethighonhockey's 1959 Topps - [Base] #550 - Roy Campanella