garysjne's 1969 Topps - [Base] #38 - Zoilo Versalles [Good to VG‑EX]