episcopo's 2012 Topps Chrome - [Base] - Refractor #201 - Earl Thomas