ekhobbyshop's 2010-11 Upper Deck - 20th Anniversary Variation #539 - Dustin Tokarski