cincycardshows's 2001-02 Upper Deck MVP - Authentic Kobe #KBF7 - Kobe Bryant