cardbase's 2010-11 Certified - [Base] - Platinum Blue #61 - Nikolai Khabibulin /250