bestsportsfanstorecom's 1957-58 Topps - [Base] #7 - Kenny Sears