WilliamsCards's 2011 Topps Allen & Ginter's - [Base] - Mini #316 - Manny Ramirez