WilliamsCards's 1958 Topps - [Base] #32.1 - J.W. Porter (White name)