White's 2011 Topps Chrome - [Base] #51.2 - Andy Dalton (Throwing)