White's 1998 Skybox Thunder - Destination Endzone #13 DE - Emmitt Smith