TSJCT's 2003 SP Authentic - Chirography Flash Backs - Silver #SR - Sammy Sosa /50