SportscardsManiac's 1956 Topps - [Base] #240 - Whitey Ford [SGC 70]