SportsCardRadio's 2002-03 Topps Pristine - [Base] - Gold Refractor #8 - Kobe Bryant /99 [BGS AUTHENTIC]