SportsCardRadio's 1994-95 Topps Finest - [Base] #166 - Glenn Robinson [PSA 9]