NYSPORTSFAN's 2004 Playoff Prestige - [Base] - Xtra Points Green #23 - Anthony Thomas /25