Mackie's 2005-06 Upper Deck Black Diamond - [Base] #147 - Nikolai Khabibulin