IndySportsCards's 2013 Panini Prizm - [Base] #270 - Matt Scott