IndySportsCards's 2013-14 Panini Prizm - [Base] #1 - Kobe Bryant