IndySportsCards's 2012-13 Panini Prizm - [Base] #24 - Kobe Bryant