IndySportsCards's 2013 Topps Chrome - [Base] - Sepia Refractor #101 - Eury Perez /75