IndySportsCards's 2013 Bowman - [Base] #174 - Kyuji Fujikawa