Henchman21's 2010 Plates & Patches - [Base] #229 - Rob Gronkowski /699