Grecoroman's 2009 Topps Magic - Autographs #61 - Roy Williams