Top
CentralCardShop's Ilya Kovalchuk All Hockey Cards
Sort By
Listings
Listings 1 - 54 of 54
2001-02 Upper Deck Vintage - [Base] #275

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.39
2002-03 In the Game Be A Player Signature Series - [Base] #039

Ilya Kovalchuk

2002-03 In the Game Parkhurst Retro - [Base] #54

Ilya Kovalchuk

2002-03 Pacific - Shining Moments #2

Ilya Kovalchuk

2002-03 Pacific - [Base] #18

Ilya Kovalchuk

2002-03 Pacific Private Stock Reserve - Reserve Elite #1

Ilya Kovalchuk

2002-03 Pacific Vanguard - East Meets West #1

Ilya Kovalchuk, Markus Naslund

2002-03 Pacific Vanguard - In Focus #2

Ilya Kovalchuk

2 from
$2.26
2002-03 Pacific Vanguard - [Base] #6

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2002-03 Topps - Coast to Coast #CC6

Ilya Kovalchuk

2002-03 Topps - [Base] - O-Pee-Chee Blue #11

Ilya Kovalchuk #/500

2002-03 Topps Heritage - [Base] #79

Ilya Kovalchuk

2002-03 Upper Deck - Sizzling Scorers #SS1

Ilya Kovalchuk

2002-03 Upper Deck Artistic Impressions - UD Retrospectives #R4

Ilya Kovalchuk

2002-03 Upper Deck MVP - Highlight Nights #HN1

Ilya Kovalchuk

2003-04 Bowman Draft Picks - [Base] - Gold #17

Ilya Kovalchuk

2003-04 Pacific Heads Up - Fast Forward #2

Ilya Kovalchuk

2003-04 Pacific Private Stock Reserve - Rising Stock #1

Ilya Kovalchuk

2003-04 SP Game Used Edition - [Base] #4

Ilya Kovalchuk

4 from
$2.84
2003-04 SPx - [Base] #5

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2003-04 Topps - International Idols #II-14

Ilya Kovalchuk

2003-04 Upper Deck - [Base] #254

Ilya Kovalchuk

2005-06 Fleer Ultra - Scoring Kings #SK20

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2005-06 Fleer Ultra - [Base] - Gold Medallion #9

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2005-06 In the Game Heroes and Prospects - [Base] #198

Ilya Kovalchuk

2005-06 Upper Deck - Hockey Scrapbook #HS1

Ilya Kovalchuk

3 from
$1.40
2005-06 Upper Deck Ice - [Base] #5

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2006-07 Fleer - Hockey Headliners #HL8

Ilya Kovalchuk

3 from
$1.40
2006-07 Fleer - Speed Machines #SM3

Ilya Kovalchuk

2006-07 Fleer Ultra - [Base] - Gold Medallion #11

Ilya Kovalchuk

2006-07 Upper Deck - All-Time Greatest #ATG2

Ilya Kovalchuk

2006-07 Upper Deck - Goal Rush #GR4

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.68
2006-07 Upper Deck Be A Player Portraits - [Base] #5

Ilya Kovalchuk

2006-07 Upper Deck Bee Hive - [Base] #95

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2007-08 Fleer Ultra - [Base] - Gold Medallion Edition #190

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2007-08 O-Pee-Chee - In Action #IA6

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.68
2007-08 Upper Deck - NHL's Best #B12

Ilya Kovalchuk

2008 Upper Deck 20th Anniversary - [Base] #UD-71

Ilya Kovalchuk

3 from
$1.40
2008-09 Fleer Ultra - Scoring Kings #SK12

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2008-09 Fleer Ultra - [Base] #1

Ilya Kovalchuk

2008-09 Fleer Ultra - [Base] - Gold Medallion #1

Ilya Kovalchuk

3 from
$1.40
2009-10 Fleer Ultra - Go To Players #GT3

Ilya Kovalchuk

2009-10 Upper Deck Ice - [Base] #44

Ilya Kovalchuk

2009-10 Upper Deck MVP - Hart Candidates #HC13

Ilya Kovalchuk

2010-11 Certified - [Base] - Platinum Red #87

Ilya Kovalchuk #/999

2010-11 Limited - Limited Trios #KPZ

Ilya Kovalchuk, Travis Zajac, Zach Parise #/199

2011-12 Panini Certified - [Base] #118

Ilya Kovalchuk

4 from
$1.39
2011-12 Panini Certified - [Base] - Mirror Red #118

Ilya Kovalchuk #/199

2011-12 Panini Titanium - [Base] #82

Ilya Kovalchuk

2011-12 Upper Deck - [Base] #343

Ilya Kovalchuk

2011-12 Upper Deck Artifacts - [Base] #78

Ilya Kovalchuk

2 from
$1.40
2012-13 Panini Certified - [Base] - Mirror Red #17

Ilya Kovalchuk #/199

2013 Upper Deck National Hockey Card Day - America's Franchises #NHCD3

Ilya Kovalchuk

2013-14 Upper Deck Trilogy - [Base] #58

Ilya Kovalchuk

3 from
$1.39
Go to page
Page 1 of 1