BonesJackson's 1983-84 Topps Album Stickers - [Base] #255 - Ron Francis