Bobm811's 1962 Topps - [Base] #300 - Willie Mays [Good to VG‑EX]