1987 Topps WWF - [Base] #74 - Matilda, Davey Boy Smith