2008 Wheels American Thunder - [Base] #89 - Sam Hornish Jr. /362