2008 Press Pass Premium - [Base] #89 - Sam Hornish Jr.